Черкаський центр зайнятості

Черкаський обласний центр зайнятості

Асоціації міст України

№31-01 Інклюзивно-ресурсний центр

№31-02 Додаток_1Положення_про_ФУ

№31-02 Додаток_2_Структура_ФУ

№31-02 Рiшення_Про_створення_юридичноi_особи_фiнансове_управлiння_вiд_27.11.2020_

№31-02

№31-03 Рiшення_Про_внесення_змiн_до_рiшення_вiд_18.12.2019_№_21-08VII_»Про_бюджет_Червонослобiдськоi_СОТГ_на_2020_рiк»

№31-03 Додатки_1-6_27.11.2020_№_31-03

№31-04 9_мiс_звiт_казна_додаток_до_рiшення

№31-04 Пояснююча_до_Звiту_за_9_мiс_2020_р.

№31-04 рiшення_затвердження_звiту_про_виконання_бюджету_Червонослобiдс_коi_сiл_с_коi_обeднаноi_територiал_ноi_громади_за_9_мiсяцiв_2020_року

№31-05 Про_надання_матерiал_ноi_допомоги_АТО

№31-06 Про_надання_матерiал_ноi_допомоги

№31-07 ДПТ Про надання доволу-1

№31-08_Григорeва_затверження_пД_.

№31-09_Вовк_Погрiбна_Кучер_затв.техн_присад

№31-10_Бойко_ВП_затв.техн_присад

№31-11_Бойко_ВВ_затв.техн_присад

№31-12_Джоболда_ОМ_затв.техн_присад

№31-13_Семенюк_ВВ_затв.техн

№31-14_Ул_янова_ЮГ_затв.техн

№31-15_Алека_IП_затв.техн

№31-16_Пожидаeва_ТВ_затв.техн

№31-17_Ятченко_ВI_затв.техн

№31-18_Морозенко_ВI_затв.техн

№31-19_Катренко_НД_затверження_пД.

№31-20_Будник_ОД_затвер_тех_присад

№31-21_Тараненко_IВ_затверження_пД_Днiпро.

№31-22_Вiтряк_МВ_затв.техн

№31-23_затверження_ТД_Литвиненко_С.С.

№31-24_затверження_ТД_Селянко_К._С.

№31-25_затверження_ТД_Пащенко_С.П.

№31-26_затверження_ТД_Сергieнко_М.В.

№31-27_затверження_ТД_Завалко_О._I.

№31-28_затверження_ТД_Музиканс_ка_О.Д.

№31-29_затверження_ТД_Грам_О._I.

№31-30_Камiнс_ка__ТВ_затверження_пД_Днiпро.

№31-31_затверження_ТД_Басараб_М.М.

№31-32_затверження_ТД_Айдинян.

№31-33_затверження_ТД_Алека

№31-34_затверження_ТД_Величко_Н._I.

№31-35_Кулик_ВА_затверження_пД_Днiпро.

№31-36_Юрченко,_петровс_ка__НО_затвердж_подiл

№31-37_Юрченко_НО_затв.техн_присад

№31-38_Петровс_ка_ТА_затв.техн_присад

№31-39_Цуканов__ТВ_затверження_пД_Днiпро.

№31-40_затверження_ТД_Вороний_в.i.

№31-41_затверженняТД_Коваленко_М.А.

№31-42_затверження_ТД_Черепаха

№31-43_Eременко_затверження_ТД_присад

№31-44_Ман_ко_Н.В_затв.техн

№31-45_затверження_ТД_Нека_В.О.

№31-46_затверження_ТД_Ятченко_Л.М.

№31-47_затверження_ТД_Ман_ко_В.В.

№31-48_ОлексieнкоГ.,В_затвер_тех_присад

№31-49_Моргун_ВI_надання_проект

№31-50_Про_надання_дозволу__гр._Недуха_IМ,_с._Вергуни

№31-51_Про_надання_дозволу__гр._Миколенко_ММ,_с._Вергуни

№31-52_Про_надання_дозволу__гр._Коваленко_ВП,_с._Вергуни

№31-53_Про_надання_дозволу__гр._Остроушко_II,_с._Вергуни

№31-54_Про_надання_дозволу__гр._Воловий_ВI,_с._Вергуни

№31-55_Про_надання_дозволу__гр._Сон_ЛВ,_с._Вергуни

№31-56_Мережко_лй_.надання_технiчна

№31-57_Гребенюк_надання_проект

№31-58_Шевчук_с.с_Про_надання_дозволу__с._Вергуни

№31-59_Черкас_ка_рай_лiкарня_внесення_змiн

№31-60_Купрieнко_ЮП_знiна_цiл_ового

№31-61_Маковец_ка_затвер_тех_присад

№31-62_Сагайдак_В.В._затвер_тех_присад

№31-63_Грубий_М.П._затвер_тех_присад

№31-64_Воробкало_Т.Г._затверження_пД.

№31-65_Судаченко_В.В._затверження_пД_.(присад)

№31-66_Тищенко_Л.I._затверження_пД_.(присад)

№31-67_Луговс_ка_вилучення.

№31-68_Голованенко_В.В._надання_проект_ОСГ

№31-69_Скачков_ОВ_затв.техн_присад

№31-70_Сухар_НМ_затв.техн_присад

№31-71_Сурма_МE_затв.техн

№31-72_Шевченко_НВ_затв.техн

№31-73_Шмигол__АО_затв.техн

№31-74_Шевченко_ОI_затв.техн

№31-75_Тертична_ЮА_затв.техн

№31-76_Герешенко_ТО_затв.техн

№31-77_Запорожец__IВ_затв.техн_присад

№31-78_Кутненко_АП_знiна_цiл_ового

№31-79_ПрАТ_СМУ_24_укладення__договорiв_сервiтуту

№31-80_Василенко_EВ_надання_проект

№31-81_Скляренко_КI_затверження_пД.

№31-82_Скляренко_КI_затвер_тех_присад

№31-83_про_звернення_до_Держгеокадастру_в_Черкас_кiй_областi

№31-84_Ткаченко_надання_проект

№31-85_Ларiненко_Л.М.надання_проект

№31-89_затверження_ТД_КлочкоС.М

№31-90_затверження_ТД_Педiч_Т.Г.

№31-91_затверження_ТД_Куцевол_Ф.I.

№31-92_затверження_ТД_кириченко_В._I

№31-93_петренко_затверж_змiна_цiл_ов

№31-94_Перепилицi_К.М._затвер_тех_присад

№31-95_Iсмаiлова_I.Е._затвер_тех_присад

№31-96_Кулик_Г.С._затв.техн

№31-97_Бiлоус_О.В._затв.техн_присад

№31-98_Бiлоус_В.М._затв.техн_присад

№31-99_Лаврiненко_Л.М._затв.техн_присад

№31-100_Сал_нiкова_М.П._затвер_тех_присад