Черкаський центр зайнятості

Черкаський обласний центр зайнятості

Асоціації міст України

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму Червонослобідської сільської ради»

 

Виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади — директора комунального закладу «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму Червонослобідської сільської ради» (далі Центр), місце знаходження закладу: вул. Чигиринський шлях, 129, с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області.

Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Відповідно до статті 211 Закону України «Про культуру» директором комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка: за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; є близькою особою або членом сім’ї Засновника (керівника Засновника, Власника).

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів із дня оголошення конкурсу подають такі документи:

— заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

— автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

— копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

— два рекомендаційні листи довільної форми;

— мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи подаватися безпосередньо до відділу інформаційно-організаційної роботи та кадрового забезпечення виконавчого комітету Червонослобідської сільської ради, надсилатися на поштову або електронну адреси Червонослобідської сільської ради у встановлений законодавством строк (упродовж 30 днів із дня оголошення конкурсу).

Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

Відповідно до п.9 ст.21 Закону України «Про культуру» для публічної презентації кандидати мають підготувати проекти програм розвитку Центру на один і п’ять років, у яких повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться кандидатом на посаду, для вирішення проблем закладу, а також заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності.

Умови та строки проведення конкурсу.

Персональний склад конкурсної комісії буде сформовано протягом 30 днів після оголошення конкурсу. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії визначаються ст. 213 Закону України «Про культуру» та Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантної  посади директора комунального закладу Центру культури, дозвілля, спорту та туризму Червонослобідської сільської ради затвердженого Розпорядженням сільського голови від 19.07.2021 № 260-ОС.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

Документи приймаються за адресою: 19603,Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Соборна, 2/1, e-mail: vidkadrovogozab@ukr.net

Довідки за телефоном: (0472) 304-438, 304-140

 Виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я

Вимоги до посади: громадянство України, освіта вища відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), стаж роботи в державних органах або органах місцевого самоврядування не менше трьох років; володіння професійними навичками, знання нормативно-правових документів, що стосуються соціального захисту населення  та охорони здоров’я; вільне володіння державною мовою; володіння основними навичками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами та програмним забезпеченням; знання діловодства.

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії наступні документи:

— заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження державної служби;

— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

— дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

— декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

— копію документа, який посвідчує особу;

— копію ідентифікаційного номера;

— копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) або іншого документа виданого військкоматом;

Під час конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантної посади. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: вул. Соборна, 2/1, с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області.

Додаткова інформація надається за телефоном: 304-438.

 Виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посадової особи – директора КЗ «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму Червонослобідської сільської ради»

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про культуру», виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посадової особи – директора КЗ «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму Червонослобідської сілської ради» (далі — Центр). Юридична адреса: КЗ «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму Червонослобідської сільської ради»: 19604, Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 129.

           Подання документів для участі у конкурсі

 Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі, впродовж 30 днів із дня оголошення конкурсу надсилають на поштову та електронну адресу відділу інформаційно-організаційної роботи та кадрового забезпечення виконавчого комітету Червонослобідської сільської ради  такі документи:

— заяву про участь у конкурсі;

— згоду на збір та обробку персональних даних;

— заповнений особовий листок з обліку кадрів;

— дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

— копії документів про освіту;

— декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);

— копію паспорта;

-копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Документи приймаються протягом 30 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади.

 

 

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантної посадової особи – директора КЗ «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму

Червонослобідської сілської ради»

Порядок-проведення-конкурсу-на-посаду-директора-ЦКДСТ

 

Виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу освіти, культури, молоді та спорту

Вимоги до посади: громадянство України, освіта вища відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста), без вимог до стажу роботи; володіння професійними навичками, знати нормативно-правові документи, що стосуються питань фізичної культури і спорту, цивільного захисту; протипожежної безпеки, дорожнього руху, охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу; ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних в закладах освіти, культури; вільне володіння державною мовою; володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами; знання діловодства.

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії наступні документи:

— заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження державної служби;

— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

— дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

— декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

— копію документа, який посвідчує особу;

— копію ідентифікаційного номера;

— копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) або іншого документа виданого військкоматом;

Під час конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантної посади. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: вул. Соборна, 2/1, с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області.

Додаткова інформація надається за телефоном: 304-438.

Виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради  Черкаської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу освіти, культури, молоді та спорту

Вимоги до посади: громадянство України, освіта вища відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста),  без вимог до стажу роботи; володіння професійними навичками, вільне володіння державною мовою; володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами; знання діловодства.

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії наступні документи:

— заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження державної служби;

— заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

— дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

— копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

— декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

— копію документа, який посвідчує особу;

— копію ідентифікаційного номера;

— копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) або іншого документа виданого військкоматом;

Під час конкурсу проводиться іспит кандидатів на заміщення вакантної посади. Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: вул. Соборна, 2/1, с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області.

Додаткова інформація надається за телефоном: 304-438.