Черкаський центр зайнятості

Черкаський обласний центр зайнятості

Асоціації міст України

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс

Виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради оголошує конкурс на заміщення посади директора Хутірського закладу загальної середньої освіти ІІІІ ступенів Червонослобідської сільської ради

           Хутірський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів розташований за адресою: вул. Сурікова, 6, с. Хутори Черкаського району Черкаської області.

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі (оригінали та копії):

— заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

— автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

— копія паспорта громадянина України;

— копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною

частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

— документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

— копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж

педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх

подання;

— довідка про відсутність судимості;

— довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного

огляду;

— мотиваційний лист, складений у довільній формі;

перспективний план розвитку закладу освіти.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Не може обіймати посаду керівника закладу освіти особа, яка:

— є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

— має судимість за вчинення злочину;

— позбавлена права обіймати відповідну посаду;

— за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

— за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

— підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 25 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: вулиця Соборна, 2/1, с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області.

Місце і дата проведення конкурсного відбору: КЗ «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму Червонослобідської сільської ради» за адресою: вул. Чигиринський шлях, 129, с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, 25 червня 2021 року у о 10:00.

Контактна особа: Ізвєкова Ольга Юріївна, в.о. начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Червонослобідської сільської ради тел. (0472) 304-410 ел. адреса: chesloboda_osvita@ukr.net

Етапи проведення конкурсу:

  1. 1. Прийняття та розгляд документів від осіб, які бажають взяти участь у

конкурсі (25 календарних днів).

2.Перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам (5 робочих днів).

  1. Прийняття рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсному відборі.
  2. Проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

— перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти шляхом вирішення письмових тестів  (до 60 хв.);

— перевірки професійних компетентностей шляхом письмового розв’язання ситуаційного завдання (30 хв.);

— публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (до 20 хв.), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти у додатку 2, зразки ситуаційного завдання на перевірку компетентностей визначаються у додатку 5 Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності Червонослобідської сільської ради Черкаської області, затверджене рішенням Червонослобідської сільської ради від 14.08.2020 №28-06/VII.

Іспит проходить у письмовій формі за тестовими завданнями, які формуються спеціалістами відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Червонослобідської сільсьокї ради.

  1. Визначення переможця конкурсу.
  2. Оприлюднення результатів конкурсу.

Положення про конкурс

Список кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, які допущені до конкурсу

Протокол 1 засідання конкурсної комісії відділу освіти, культури, молоді та спорту

Протокол 2 засідання конкурсної комісії відділу освіти, культури, молоді та спорту