Черкаський центр зайнятості

Черкаський обласний центр зайнятості

Асоціації міст України

Відділ економічного розвитку та інвестування

   

Спеціалісти відділу:

Рудь Вероніка Вікторівна спеціаліст І категорії

 

ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

Реалізація повноважень виконавчого органу ради в сфері соціально-економічного розвитку громади, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.

Організація  виконання  стратегічних  та  поточних  програм  соціально-економічного та культурного розвитку громади.

Розробка проектів стратегії розвитку громади, програм соціально-економічного розвитку, інших планувальних документів у сфері своїх повноважень   та подання  їх на затвердження ради громади.

Сприяння залученню інвестицій у економіку громади.

Реалізація проектів співробітництва громад.

Забезпечення розвитку відносин громади  з містами-побратимами (громадами-побратимами)  з інших регіонів України та з інших держав.

Підготовка проектів для їх подання в Державний фонд регіонального розвитку, до програм та фондів, що реалізують міжнародну технічну допомогу в Україні.

Розробляє прогнози комплексного економічного і соціального розвитку громади, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств, установ, організацій, підприємців, що діють у громаді всіх форм власності.

Визначає основні напрямки інвестиційної політики в громаді, розробляє заходи, спрямовані на залучення внутрішніх та зовнішніх  інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу громади.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів та коштів  місцевого бюджету.

Забезпечує виконання державної, регіональної та програми громади з питань розвитку малого бізнесу, регуляторної політики.

Забезпечує реалізацію державної тарифної політики.

Визначає пріоритетні напрямки вирішення екологічних проблем та невідкладних природоохоронних заходів.

Готує проекти розпорядчих актів ради громади, її виконавчих органів і голови громади, в т.ч. нормативного характеру.

Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

Забезпечує контроль за виконанням рішень ради громади, сільської ради, розпоряджень голови громади з питань, що належать до компетенції Відділу.

Готує чи ініціює підготовку проектів розвитку громади для подання на отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, програм міжнародної технічної допомоги, подає пропозиції до проектів розвитку регіону під час їх підготовки.

Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.