Черкаський центр зайнятості

Черкаський обласний центр зайнятості

Асоціації міст України

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму Червонослобідської сільської ради»

 

Виконавчий комітет Червонослобідської сільської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади — директора комунального закладу «Центр культури, дозвілля, спорту та туризму Червонослобідської сільської ради» (далі Центр), місце знаходження закладу: вул. Чигиринський шлях, 129, с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області.

Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Відповідно до статті 211 Закону України «Про культуру» директором комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка: за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; є близькою особою або членом сім’ї Засновника (керівника Засновника, Власника).

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів із дня оголошення конкурсу подають такі документи:

— заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

— автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

— копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

— два рекомендаційні листи довільної форми;

— мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи подаватися безпосередньо до відділу інформаційно-організаційної роботи та кадрового забезпечення виконавчого комітету Червонослобідської сільської ради, надсилатися на поштову або електронну адреси Червонослобідської сільської ради у встановлений законодавством строк (упродовж 30 днів із дня оголошення конкурсу).

Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

Відповідно до п.9 ст.21 Закону України «Про культуру» для публічної презентації кандидати мають підготувати проекти програм розвитку Центру на один і п’ять років, у яких повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться кандидатом на посаду, для вирішення проблем закладу, а також заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності.

Умови та строки проведення конкурсу.

Персональний склад конкурсної комісії буде сформовано протягом 30 днів після оголошення конкурсу. Склад, порядок формування і повноваження конкурсної комісії визначаються ст. 213 Закону України «Про культуру» та Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантної  посади директора комунального закладу Центру культури, дозвілля, спорту та туризму Червонослобідської сільської ради затвердженого Розпорядженням сільського голови від 19.07.2021 № 260-ОС.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

Документи приймаються за адресою: 19603,Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Соборна, 2/1, e-mail: vidkadrovogozab@ukr.net

Довідки за телефоном: (0472) 304-438, 304-140

Документи для участі у конкурсі Плаксій І.І.

Документи для участі в конкурсі Тіторенко В.С.

Документи для участі в конкурсі Барей Є.В.

Протокол 1 добору керівника КЗ ЦКДСТ

Протокол 2 засідання конкурсної комісії на посаду директора ЦКДСТ