Черкаський центр зайнятості

Черкаський обласний центр зайнятості

Асоціації міст України

Проєкти рішень 8 сесії VIII cкликання 14.05.2021

Проєкти рішень 8 сесії VIII скликання 14.05.2021

ПРОЄКТ рішення від 14.05.2021 №08-00 Зміни до Програми-фінансової-підтримки-комунальних-підприємств №04-26

№08-00-Про- положення про відділи

Затвердження положення відділ організації ЦНАП

положення відділ Правопорядку онов (1)

Положення Про відділ соціального захисту населення

положення про відділ кадрів

Положення_про_вiддiл_освiти_та_кул_тури ЧсОТГ2 (2)

Положення-про-відділ-бухгалтерського-обліку-та-звітності

положення-про-відділ земельних відносин, жкг,  екології, соцеконом розвитку та екології

До сесії 14.05

Кошовий

на сесію (1)

проекти 8 сесія земельний відділ

проекти рішень на сесію ЖКГ

Проєкти рішень на сесію

Рішення від 27.05.2021 № 08-02 Про внесення змін до рішення сільської ради від 15.01.2021 № 04-04VІIІ «Про бюджет Червонослобідської стг на 2021 рік»

Пояснювальна записка до проекту рішення Червонослобідської сільської ради від 27.05.2021 № 08-00 Про внесення змін до рішення від 15.01.2021 № 04-04

Додаток до пояснювальної записки Зміна назви об’єктів бюджету розвитку

Перерозподілом коштів в межах кошторисних призначень (1)

Зміни в частині міжбюджетних трансфертів (1)

Розподіл додаткового фінансового ресурсу (1)

проекту рішення від 27.05.2021 №08-01 Зміни до рішення від15.01.2021 №04-26