Черкаський центр зайнятості

Черкаський обласний центр зайнятості

Асоціації міст України

Концепція створення ЦНАП

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ

ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

В ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

                                                                                    на 2019-2020 роки

Метою розробки, затвердження та реалізації цієї Концепції є

створення рівних умов для надання мешканцям громади, незалежно від статті, віку та фізичних можливостей необхідних адміністративних послуг в зручний та доступний способи.

Завданнями цієї Концепції є:

забезпечення отримання громадою повноважень з надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам місцевого самоврядування відповідного рівня;

створення центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), з комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернення та належними умовами для роботи посадових осіб органу місцевого самоврядування;

забезпечення доступних та безбар’єрних умов для отримання адміністративних послуг усіма мешканцями об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ), в тому числі завдяки створенню віддалених місць для роботи адміністраторів в адміністративних центрах колишніх сільських рад, залучення старост до надання адміністративних послуг, впровадження інформаційних технологій.

забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян на всіх етапах створення та функціонування ЦНАП.

Поточний (вихідний) стан

Реалізація цієї Концепції спрямована на вирішення наступних проблем:

отримання мешканцями громади більшості необхідних адміністративних послуг здійснюється переважно в обласному центрі в різних органах виконавчої влади;

необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення в сільській раді, в тому числі кабінетна система прийому, відсутність належних умов для очікування, в т.ч. для окремих груп громадян, як-от відвідувачів з дітьми тощо;

відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг в ОТГ для осіб з інвалідністю, з додатковими потребами та інших соціальних груп;

погане матеріально-технічне забезпечення виконавчих органів місцевої ради, в тому числі брак відповідного технічного обладнання, меблів, програмного забезпечення для організації ефективної роботи;

обмежені прийомні години в окремих спеціалістів та інших посадових осіб виконавчих органів місцевої ради;

нові ризики  погіршення доступності адміністративних послуг, зокрема у сфері реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання у зв’язку з утворенням ОТГ;

складність залучення персоналу, що відповідає вимогам встановленим законодавством, для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, видачі відомостей з Державного земельного кадастру;

недостатність знань та навичок в окремих спеціалістів виконавчих органів місцевої ради, які надають адміністративні послуги;

відсутність умов для оплати адміністративних послуг в приміщенні сільської ради.

Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем)

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть вживатися наступні заходи:

отримання місцевою радою повноважень у сфері реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання витягів з Державного земельного кадастру;

утворення Центру надання адміністративних послуг як постійно діючого робочого органу Червонослобідської сільської ради;

забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою з обладнаним столиком для пеленання, дитячим куточком та місцем для візків), технікою, меблями, програмним забезпеченням;

забезпечення безбар’єрного доступу до приміщення ЦНАП для осіб з інвалідністю та батьків з візочком;

забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації, зокрема щодо політики недискримінації;

організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які належать до власних та делегованих повноважень місцевої ради, в тому числі з реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання, реєстрації прав на нерухоме майно, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, надання витягів з Державного земельного кадастру;

вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення, пенсійного забезпечення;

створення на протязі року віддалених місць для роботи адміністраторів у селах Вергуни та Хутори, залучення до надання адміністративних послуг старост;

впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної влади, розширення переліку електронних послуг;

створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку ОТГ/ЦНАП, сторінку ОТГ у соціальних мережах;

встановлення платіжного терміналу у приміщенні ЦНАП та/або POS-терміналів на робочих місцях в ЦНАП.

В межах виконання зазначених заходів будуть використовуватися також механізми: співробітництва територіальних громад (спільного надання окремих адміністративних послуг; придбання обладнання тощо); узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; реєстрації земельних ділянок; пенсійного забезпечення, фіскальної служби; організація оперативного документообігу з такими органами.

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні заходи:

вивчення кращих практик організації надання адміністративних послуг в Україні;

створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при розширенні Переліку послуг для ЦНАП, при плануваннні облаштування ЦНАП, при впровадженні новацій у роботі ЦНАП, при щорічному оцінюванні персоналу ЦНАП;

щорічне звітування перед місцевою радою та громадою щодо реалізації цієї Концепції та виконання щорічних планів (програми) її впровадження.

Питання забезпечення гендерної рівності має стати наскрізним питанням функціонування ЦНАП.

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження.

Витрати та джерела їх покриття

Для покриття витрат на створення ЦНАП будуть використані надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти місцевого бюджету; державна субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ; кошти проектів міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного Плану заходів та кошторису.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ОЧІКУЮТЬСЯ НАСТУПНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

ДЛЯ ГРОМАДЯН ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

отримання усіх необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних, доступних та безбар’єрних умовах у належному ЦНАП, в тому числі на його віддалених робочих місцях;

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЦНАП ТА ІНШИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДОЛУЧЕНИХ ДО НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

належні умови роботи, регулярні заходи з підвищення кваліфікації;

ДЛЯ ГРОМАДИ ЗАГАЛОМ

прозорі умови надання адміністративних послуг, покращений інвестиційний клімат, надходження до місцевого бюджету за надання адміністративних послуг.

НАШІ ОЧІКУВАНІ СТАНДАРТИ:

усі мешканці громади не більше як за 1 рік з дня ухвалення цієї Концепції матимуть доступ до основного офісу ЦНАП або віддаленого місця для роботи адміністраторів на відстані не більше 5-10 км;

організацію роботи ЦНАП не менше 35 прийомних годин протягом тижня, в тому числі роботу ЦНАП у середу до 20:00, а також роботу ЦНАП у суботу (за можливості);

надання найважливіших адміністративних послуг за інтегрованим підходом та моделлю життєвих ситуацій («народження», «шлюб», «паспорт», «реєстрація бізнесу», «переїзд/придбання нерухомості», «придбання земельної ділянки», «житлова субсидія», «вихід на пенсію» тощо);

можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у приміщенні ЦНАП (у працівника ЦНАП з використанням банківського POS-терміналу);

використання електронної системи керування чергою;

можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин сільської ради.

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ – 2019-2020 рік